Επικαιρότητα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας : " Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Μύκης".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανάρτηση δασικού χάρτη

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Νομού Ξάνθης αναρτάται ο δασικός χάρτης περιοχών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Ξάνθης , Τοπείρου , Αβδήρων και Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου

Διακήρυξη ανοικτής ηλεκτρονιής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για το έργο : " Κατασκευή παιδικής χαράς οικισμού Ωραίου Δήμου Μύκης".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης : " Πιαδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου Μύκης. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages

Πρόσκληση - Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκήσιμης γαίας

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος , στον οποίο έχει κατανεμηθεί βοσκότοπος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μύκης , να προσέλθει άμεσα στο γραφείο αγροτικής παραγωγή του Δήμου Μύκης , προκειμένου ενυπόγραφα να λάβει γνώση και να παραλάβει το έντυπο κατανομής βοσκήσιμης γαίας που τον αφορά.

Pages