Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνης διάρκειας) δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.

Αιτήσεις υποβάλλονται από την επομένη μέρα της δημοσίευσης της περίληψης ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και για δέκα ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή από Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017 εώς και Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και τα σχετικά έντυπα μπορούν να ανακτηθούν από τους παρακάτω συνδέσμου:

Υποβολή Δηλώσεων Ιδιωτικών Βοσκοτόπων

Οι κάτοχοι κατά κυριότητα βοσκήσιμων εκτάσεων  καλούνται μέχρι της 29/12/2017 να δηλώσουν τις εκτάσεις αυτές προκειμένου να συμπεριληφθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν. 

Δελτίο Τύπου Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πέριφερειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Ενδιάμεσες περίοδοι εκπτώσεων στην Περιφεριακή Ενότητα Ξάνθης

Με την  3443/30.11.2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης καθορίστηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 114 του Ν. 4446/2016 , ΦΕΚ Α΄240/22.12.2016 , οι ενδίαμεσες περίοδοι εκτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Προγράμματα μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018

Με το 24877/26.10.2017 έγγραφο της η Διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης ενημερώνει για τα προγράμματα ενίσχυσης μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε :

Pages

Pages