Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αρίθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης Ν. Ξάνθης, ενός (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γκρέιντερ και ελλείψει αυτού JCB) και ενός (1) ΥΕ Εργατών/τριών.

Δελτίο τύπου της Περιφέρειας ΑΜΘ

Με Δελτίο Τύπου η Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ενημερώνει για την ανάρτηση καταστάσεων κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2019.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας : " Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Μύκης".

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Pages